Kim właściwie jest dziennikarz?

Z dziennikarzami jest nieco zupełnie inaczej niż z pozostałymi (wolnymi) zawodami. Osobom, które wolą wejść do zawodu nie stawia się żadnych specjalnych zaleceńnie funkcjonuje rejestr dziennikarzy czy organizacja (samorząd), która decyduje o przyznaniu uprawnienia do wykonywania dziennikarskiego fachu.

Kto więc ma możliwość powiedzieć o sobie – jestem dziennikarzem, kto może korzystać z uprawnień przysługujących dziennikarzom i na kim w końcu ciążą obowiązki takie jak np. dochowanie tajemnicy dziennikarskiej?

Są dwa zasadnicze wyznaczniki zawodu dziennikarza: rodzaj wykonywanej pracy i związek z redakcją.

Rodzaj pracy

Zgodnie z prawem prasowym:

dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych (…)

A więc jeżeli:

  1. redagujesz – czyli nanosisz poprawki, dokonujesz korekt, wprowadzasz zmiany w materiałach przed ich publikacją, lub
  2. tworzysz czyli kreujesz materiał prasowy, bądź też
  3. ten materiał przygotowujesz – czyli zbierasz informacje, gromadzisz opinie i wypowiedzi, dokonujesz oceny zebranych wypowiedzi, itd.,

to już prawie że można uznać Cię za dziennikarza.

Brakuje jeszcze jednego elementu, o którym poniżej.

Związek z redakcją

Kontynuując definicję z prawa prasowego, dziennikarzem jest osoba:

(…) pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji

Zapis trąci nieco myszką, bowiem w branży medialnej przeważają inne niż umowa o pracę formy współpracy, ale istota – a więc związek z redakcją i działanie na jej rzecz – są oddane.

Co się tyczy umowy o pracę, zawieranej raczej z wydawcą a nie redakcją, to bez znaczenia pozostaje wymiar czasu pracy (część etatu), okres zatrudnienia (czas określony/nieokreślony) czy nawet treść tej umowy (np. gdy zakres obowiązków nie wymienia czynności dziennikarskich, które w rzeczywistości są wykonywane). Najprościej mówiąc umowa o pracę jest wyłącznie rodzajem sformalizowania więzi wśród pracownikiem (dziennikarzem) a redakcją.

Działanie na rzecz i z upoważnienia redakcji zazwyczaj będzie odbywało się na podstawie umów cywilnoprawnych (dzieło, zlecenie). Nie posiada również przeszkód by dziennikarz wykonywał zadania w ramach prowadzonej poprzez siebie działalności gospodarczej.

Osobami, które także uznamy za dziennikarzy będą redakcyjni praktykanci, stażyści czy wolontariusze.

Dziennikarzem nie jest

Osoby wykonujące wyłącznie czynności o charakterze technicznym lub administracyjnym, takie jak: adiustator, korektor tekstów, archiwista, pracownik sekretariatu, programista nie mogą być uznane za dziennikarzy.

Za dziennikarzy nie można uznać też: gości programów, publicystów czy spikera. Inne są zadania tych osób, zazwyczaj nie polegające na redakcji, projektowaniu bądź zrealizowaniu materiału prasowego.

Jedna myśl na temat “Kim właściwie jest dziennikarz?”

  1. Moja siostra jest dziennikarzem ale takim z prawdziwego zdarzenia. Całe dnie biega robi reportaże, zbiera wszystkie informację i świetnie sobie z tym wszystkim radzi. Do jednego mamy wspólne zamiłowanie, a mianowicie do przerzucania papierów, bo ja pracuję dobrego i taniego notariusza Bydgoszcz.

Dodaj komentarz